Generalforsamling 2023

Referat ordinær generalforsamling i Russian Blue Klubben 2023

Lørdag den 11.3. 2023. kl.13.00

Sted: Bueparken 94, 2750 Ballerup

Generalforsamlingen afholdes i.h.t. klubbens vedtægter §4.

Referat af Generalforsamling i Russian Blue Klubben lørdag d. 11. marts 2023

 1. Dirigent: Maria
 2. Referent: Trine

GF er rettidigt indkaldt

 1. Formandens beretning:

Formandsberetning Russian Blue Klubben

Statistik:

Antal medlemmer:

Danske: 62 stk

Udenlandske: 10 stk hvor af 6 er fra Norge og de sidste 4 er fra Sverige

Killingekøbere er der pt. 2. Jeg mangler info fra Rie og Kim og fra Johanna

Sidste år oprettede jeg en opdrætterskole, primært et ønske fra nogle af vores norske medlemmer, som der er kommet en del af på de sidste år. Opdrættere som er meget seriøse og gerne vil opdrætte nogle Russere af god kvalitet. De er alle nye og er meget interesseret i al den viden de kan få. Jeg har taget dem til mig og vil meget gerne hjælpe med den viden som jeg nu har. Vi har holdt en del online møder, og nu fungerer gruppen som en viden og oplysnings gruppe, og jeg håber vi alle kan få noget ud af vores samarbejde, da jeg mener samarbejde er det vigtigste i vores race. I gruppen er også nye og delvist nye opdrættere fra Sverige.

Som sagt er der stor udvikling i vores race især i Norge, men det forholder sig desværre ikke på samme måde her i Danmark, hvad gør vi forkert og hvordan får vi flere opdrættere her?

Vores blad RusserBladet udkom igen i 2022 med 3 numre, og jeg synes vi igen har fået lavet et rigtigt godt og flot blad, artikler fra forskellige medlemmer der gør det alsidigt at læse, og flot ydre takket være Susanne. Temaer til de kommende blade er altid velkomne.

Klubben har ikke haft de store arrangementer de seneste år, bl.a. pga. Corona. Vi havde planlagt nogle foredrag som desværre er blevet lagt på hold, men vi håber vi kan finde på noget på et senere tidspunkt.

Corona blev afløst af høj inflation som muligvis har indflydelse på killingesalget. Personligt har jeg holdt lidt igen med planlagte kuld, men håber der kommer lidt gang i den senere i 2023.

I Felis Danica er det blevet besluttet at det kun er muligt at have opdrættere som medlem, der er i en fife klub. Deres forslag var at det kun skulle være medlemmer i Danmark, men vi fik det heldigvis ændret på det årlige specialklubmøde i januar23. Det kan have stor betydning for de små klubber, at have så mange opdrættere som medlemmer som muligt, både økonomisk og samarbejdsmæssigt.

Vi har fået en ny sponsor, Jessen Print, som Laver vores blad, leverer 10 gratis blad ved hvert nyt blad.

Vores klub er i 2023 vært for et specialshow i forbindelse med Racekatten’s 80 års jubilæumsshow den 13.5. i Birkerød. Jeg håber at se mange fine russere og ikke mindst opdrættere fra norden, så vi kan have en mulighed for at hygge os sammen og have noget meningsudveksling. Det er formålet med dette arrangement.

 1. Godkendelse af regnskab for 2022 – godkendt

Vi kommer atter ud med et pænt overskud – igen i år på grund af indskrænkede aktiviteter og faktisk  også på grund af langt flere killinger end vi havde budgetteret med. Vi vil fortsat arbejde på at få sponsorer, små som store – både som annoncører på hjemmesiden og i bladet og på anden måde – et par stykker har betalt et beløb ud over kontingentet som støtte og det er vi meget glade for.

 1. Godkendelse af budget for 2023 – godkendt
 2. Fastsættelse af kontingent for 2023 og killingeafgift for 2022

Set i lyset af den nuværende økonomiske situation er der ikke basis for forhøjelse af kontingent og killingeafgift.

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 • Valg af formand for 2 år – Maria Malevich genopstiller/ vælges
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Johanna Holm genopstiller/ vælges in absentia
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år – Johanna Holm opstiller/ vælges
 • Følgende er på valg for 1 år –2 suppleanter.

Line Juhl Kronow opstiller/ vælges

 • Revisor Axel Beckmann genopstiller – revisorsuppleant mangler/ Axel genvælges

Bestyrelsen er således konstitueret

 1. Indsendte forslag til generalforsamlingen

Ingen

 1. Eventuelt

Trine Bisgaard Goggin

Koster d, 15. marts 2022